Zoeken in woonaanbod

Uitgebreid zoeken Wis all zoekopties

Beschermd wonen

Beschermd wonen houdt in dat mensen met een verstandelijke beperking op een eigen terrein wonen. Op de centrumlocaties van St. Anna, Op de Bies en Maasveld bevinden zich niet alleen woningen, maar ook accomodaties waar cliënten kunnen werken, leren en recreëren.

Beschermd wonen voor kinderen, jongeren en jong(volwassenen)
Bij beschermd wonen is de begeleiding voortdurend en direct in de woning beschikbaar. Hiervoor biedt Koraal woonvormen voor (jong)volwassenen en kinderen/jongeren. In beide gevallen richt de ondersteuning zich op cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking en duidelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

Het doel is om een hoge mate van zelfstandigheid te bereiken bij de cliënt. Bij de ondersteuning is het ook mogelijk om specifieke zorgvragen te beantwoorden op het gebied van lichamelijkheid, psyche, gedrag en/of pedagogiek. Bij de doelgroep (jong)volwassenen draait de begeleiding voornamelijk om de centrale thema’s ontplooiing, het stimuleren van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en regievoering over het eigen leven. In het geval van kinderen/jongeren is en natuurlijk veel aandacht voor opvoedingsaspecten.

Beschermd wonen voor volwassenen en senioren
De locaties St. Anna, Op de Bies en Maasveld bieden ook beschermd wonen voor volwassen en senioren met een verstandelijke beperking. Bij deze doelgroep is de begeleiding gericht op ontwikkeling en stabilisatie of op het voorkomen van achteruitgang. Daarin is het bieden van een veilige en vertrouwde woonomgeving van belang. Naast het beantwoorden van de gebruikelijke zorgvragen, kan er ook ondersteuning worden geboden op het gebied van spraak- en taalontwikkeling en/of verzorging.